ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Guliba Vendégház – Bogács
Guliba Idegenforgalmi Kft.

A jelen általános szerződési feltételek alkalmazója, mint szolgáltató a Guliba Vendégház üzemeltetője, mint jelen általános szerződési feltételek vonatkozásában a szolgáltató, a Guliba Idegenforgalmi Kft. (Név: Lovasi Péter, Székhely: 3412 Bogács, Széchenyi utca 52., Telefon: 06 70 946 7773, E-mail: info@guliba.hu, Adószám: 23029345-1-05, Cégjegyzékszám: 05 09 025439), mint szolgáltató. (A
továbbiakban: Szolgáltató).

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Jelen „Általános Szerződési Feltételek” megnevezésű dokumentumban rögzített szabályok határozzák meg a Guliba Vendégház  szolgáltatásainak igénybevételének módját és feltételeit. Az egyedi feltételek szerint megkötött szerződések nem képezik részét a jelen ÁSZF-nek. Amennyiben külön megállapodások megkötésére kerül sor utazásközvetítőkkel, szervezőkkel (különösen: rendezvényszervezőkkel), más- más, az adott üzletnek megfelelő feltételekkel, úgy ezen megállapodásokban kifejezetten utalni kell az ÁSZF szabályainak mellőzésére. Ennek hiányában az ÁSZF-nek az egyedi megállapodással nem ellentétes rendelkezései alkalmazandók.

II. SZERZŐDŐ FELEK
1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybe vevője a Vendég. Amennyiben a Vendég által kiválasztott szolgáltatást a Vendég közvetlenül a Szolgáltatónak adja le, és nem közvetítő szolgáltatón keresztül, úgy szerződő fél a Vendég lesz. A Szolgáltató és a Vendég ez esetben, együttesen amennyiben a szerződéskötésre vonatkozó feltételek teljesülnek, azaz az alábbiak szerint rendelésre és visszaigazolásra is sor kerül – szerződéses felekké válnak (továbbiakban: Felek).
2. Amennyiben a Vendég által kiválasztott szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlen megbízásából egy harmadik, úgynevezett közvetítő személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő közötti megállapodás szabályozza. A Szolgáltató nem köteles azt megvizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

III. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI
1. A Vendég a Szolgáltatótól különböző módokon kérhet ajánlatot szolgáltatás nyújtására. Az ajánlatkérésre sor kerülhet írásban vagy szóban, így különösen személyes ajánlatkérés keretein belül, telefonon, e-mail-ben, illetve a Szolgáltató weboldalán keresztül. Az ajánlatkérésére a Szolgáltató írásbeli ajánlatot küld. Amennyiben a Vendég a Szolgáltató weboldalán keresztül a szálláshely-folglaló rendszeren keresztül kér ajánlatot, az ajánlatot nyomban látja, és annak elfogadásáról nyomban dönthet. A Szolgáltató ajánlati kötöttsége a szabad helyek értékesítését követően megszűnik, foglalásokat azok beérkezésének sorrendjében véglegesíti. Árajánlatkérés nem minősül foglalásnak. Az online szálláshely-foglaló rendszeren keresztül kért, és a Szolgáltató által adott ajánlat, annak a felhasználó által történő elfogadását követően lezártnak tekintendő, ebben az esetben a szálláshely foglalása, és visszaigazolása véglegesnek tekinthető.
2. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy bizonyos esetekben, így különösen a turisztikailag kiemelt időszakokban, előleget kérjen a Vendégtől melyről a Vendég részére az előleg megérkezésének napjával előleg számlát bocsát ki. A foglalás véglegesnek és lezártnak akkor tekintendő, amikor az előleg összege a Szolgáltatóhoz megérkezik.
3. A Szerződés kizárólag a Vendég írásban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával – előleg megfizetésének kikötése esetén ezen felül az előleg hiánytalan megfizetésével – jön létre, és ez írásban megkötött Szerződésnek minősül.
4. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem minősül szerződésnek, kivételt képeznek az utcáról betérő szállóvendégek.
5. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.
6. A szállás-szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Vendégek személyazonosságukat a törvényes előírásoknak megfelelően, a szoba elfoglalása előtt igazolják. A szállodában bejelentés nélkül senki sem lakhat.
7. Ha a Vendég – a saját érdekkörében tartozó okból – a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.
8. A Guliba Vendégház történő érkezés és távozás:
A vendégházat, illetve a szállást az érkezés napján 14:00 órától lehet elfoglalni, és a hazautazás napján 10:00 óráig kell elhagyni. A megadott időpontoktól egyes egyedi esetekben lehetőség van eltérni (korai érkezés, késői távozás), ezzel kapcsolatban azonban a recepcióval folytatott előzetes egyeztetés, valamint felár megfizetése szükséges. A szoba elfoglalása után a vendégeknek jogában áll az általa vélt hiányosságokat / problémákat jelezni, illetve szálláshelyének elfoglalása után maximum 30 percig alternatív elhelyezést igényelni. Több mint 30 perc elteltével, másik szoba igényét csak takarítási kötbér ellenében áll módunkban teljesíteni amennyiben az megvalósítható. Az esetleges problémáit, észrevételeit kérjük, időben jelezze munkatársunknak, hogy valamennyi vendégünk elégedett lehessen a Guliba Vendégház szolgáltatásaival.
9. A szállás-szolgáltatás igénybevétele a Vendég kezdeményezése alapján, a Szolgáltatóval történő egyeztetést követően, amennyiben annak feltételei (például: szabad rendelkezésre álló szoba) fennállnak, meghosszabbítható. Amennyiben a Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napján 10.00 óráig nem üríti ki, és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá, úgy a Szolgáltató jogosult a szobaárat egy további napra is kiszámlázni és ezzel egyidejűleg a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik.

IV. ÁRAK
1. A Guliba Vendégház által alkalmazott mindenkori listaárak a weboldalunkon kerülnek elhelyezésre.
2. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az alkalmazott listaárait előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa, illetve, hogy szezonális akciókat és egyedi ajánlatokat adjon a Vendégek részére. Amennyiben azonban a Vendég szállást foglalt és azt a Szolgáltató írásban visszaigazolta, úgy ezen a szállásáron a Szolgáltató már nem változtathat.
3.A Vendég az igénybe venni kívánt szolgáltatások áráról mindig tájékoztatást kaphat a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt a  Guliba Vendégház recepcióján, továbbá telefonon, e-mailben, és az Online szálláshely-foglaló rendszeren keresztül.
4.Az árak, azok közlésekor már tartalmazzák a törvényben meghatározott mértékű általános forgalmi adót. Az árak (és az ajánlat) nem tartalmazza a helyi idegenforgalmi adót, amit – az árlistában megjelölt áron felül – a helyszínen kell megfizetni a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben meghatározott
Vendégek kivételével valamennyi Vendégnek.

V. LEMONDÁSI ÉS MÓDOSÍTÁSI FELTÉTELEK
1. A Szolgáltató fenntartja a jogot magának, hogy az alábbi, általános lemondási, és módosítási feltételektől a Vendég részére adott ajánlatától eltérjen. Amennyiben a Vendég a megrendelt szolgáltatást az érkezés előtt 14 nappal mondja le, a megrendelés összegének 0 %-át köteles kötbérként megfizetni a Szolgáltató részére. Amennyiben a Vendég a megrendelt szolgáltatást az érkezés előtti 14. naptól a 8. napig mondja le, a megrendelés összegének 50 %-át köteles kötbérként megfizetni a Szolgáltató részére. Amennyiben a Vendég a megrendelt szolgáltatást az érkezés előtti 7. naptól a 4. napig mondja le, a megrendelés összegének 750 %-át köteles kötbérként megfizetni a Szolgáltató részére. Amennyiben a Vendég a megrendelt szolgáltatást az érkezés előtti 3. mondja le, illetve a szolgáltatást nem veszi igénybe, a megrendelés összegének 100%-át köteles kötbérként megfizetni a Szolgáltató részére.
Valamennyi fenti eset fennállása esetén, amennyiben a Vendég a szolgáltatás igénybevételét előleg megfizetésével biztosította, a Szolgáltató jogosult a kötbér összegébe a megfizetett előleg összegét beszámítani, és a megfizetendő kötbért az előleg összegével csökkenteni.
2. Lemondást és módosítást csak írásban fogadunk el.
3. A fenti feltételek szerint a szállásadó is következmények nélkül elállhat teljesítési kötelezettségétől!

VI. FIZETÉS MÓDJA, GARANCIA
1. A megrendelt szolgáltatások ellenértéke fizethető a helyszínen készpénzzel, a Szolgáltató által elfogadottként megjelölt bankkártyával, SZÉP kártyával, illetve átutalással, a Szolgáltató bankszámlaszámára.
2. Átutalás esetén – amennyiben a Szolgáltatóval kötött megállapodás másként nem rendelkezik – a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Vendég köteles az érkezés megjelölt napja előtt a Guliba Vendégház bankszámlájára átutalni oly módon, hogy az adott összeget az érkezés napjáig a Szolgáltató bankszámláján – mindenféle levonás nélkül – jóváírják vagy az átutalást a Vendég a számlavezető pénzintézete által kiadott, az átutalás megtörténtét igazoló visszavonhatatlan nyilatkozattal igazolja.
3. A Szolgáltató jogosult a szállásszolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy külön kötbért felszámítani, így különösen a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:
a Vendég nem rendeltetésének megfelelően használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt, ott saját elektromos eszközt helyez üzembe;
a Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 11.00 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá;
a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, a Szolgáltató alkalmazottjaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít;
a Vendég fertőző betegségben szenved;
a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előlegfizetési kötelezettségét a Szolgáltató visszaigazolásában meghatározott időpontig / a szolgáltató a nem kötbér köteles elállás esetén a visszajáró előleg utalásáról az írásbeni lemondástól számított 15 napon belül intézkedni köteles.
4. Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” (például: háború, tűz, árvíz, behurcolt fertőzés, időjárásbeli viszontagság, víz-, földgáz-, áramhiány, csőtörés, sztrájk bekövetkezése) okokból nem teljesül, a szerződés automatikusan megszűnik.

VII. HELYTÁLLÁS AZ ELHELYEZÉSÉRT
1. Amennyiben a Szolgáltató szálláshelye a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (például: túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák) nem tudja biztosítani, a Szolgáltató köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.
2. A Szolgáltató köteles a szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra – vagy az akadályoztatás megszűntéig – egy másik, ugyanazon vagy ennek hiányában – magasabb kategóriájú szálláshelyen biztosítani / felajánlani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli.
3. Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve, ha a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Vendég nem élhet. Amennyiben a Vendég a helyettesítő szálláslehetőséget annak ellenére nem fogadta el, hogy az
megfelel a jelen ÁSZ-ben meghatározott követelményeknek, úgy a már megfizetett szállásdíj visszafizetésén kívül egyéb igénnyel a Szolgáltatóval szemben nem élhet.

VIII. A VENDÉG JOGAI
1. A Szolgáltatóval való szolgáltatási szerződés megkötésével a Vendég jogosultságot szerez a megfizetett helyiségek szokásos használatára, valamint az elszállásolási üzem szokás szerint és különösebb feltételek nélkül Vendégek használatára bocsátott létesítményeinek szokásos használatára, valamint a szokásos kiszolgálásra a kiírásnak megfelelő nyitvatartási időben.
2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A panaszt a Szolgáltató recepcióján lehet benyújtani, vagy jegyzőkönyvbe (panaszkönyvbe) foglalni. A Szolgáltató kötelezettséget vállal az ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére.

IX. A VENDÉG KÖTELESSÉGEI
1. A megállapodás szerinti díj megfizetése: a visszaigazolásban rögzített határidőig, vagy a szálláshely szolgáltatás igénybevételekor esedékes.
2. A Vendégek által szálláshelyre behozott olyan elektromos készülékek üzembe helyezése előtt, melyek nem tartoznak a megszokott utazási szükségletek közé, ki kell kérni a Szolgáltató hozzájárulását.
3. A vendég köteles mindennapi kulturált magatartást tanúsítani, ha és amennyiben ezek a szolgáltatót/szállásadó véleménye szerint nem teljesülnek, a Vendég előzetes figyelmeztetését követően felmondhatja szállásadási kötelességeit minden kompenzációs kötelezettség nélkül.
4. A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény végrehajtása értelmében 2012. január 1-től a Guliba Vendégház is nemdohányzó létesítmény. Ennek értelmében a szálláshely zárt helyiségeiben (beleértve a vendégszobákat is), közösségi területein, valamint a szálláshelyhez tartozó teljes nyílt területen tilos a dohányzás. A hivatkozott jogszabály betartására vonatkozó kötelességre felhívó jelzéseket a jogszabályban előírt területeken a szálláshely elhelyezte. Guliba Vendégház alkalmazottai jogosultak a vendégeket, valamint a szálláshely területén tartózkodó bármely más személyt figyelmeztetni a jogszabály betartására, illetve a jogszerűtlen magatartás abbahagyására. A vendégek, illetve a Guliba Vendégház területén tartózkodó bármely személy köteles a jogszabály betartására, valamint az esetleges felszólítás teljesítésére. Amennyiben bármely vendég vagy a szálláshely területén tartózkodó egyéb személy jogsértő magatartása miatt a Guliba Vendégház üzemeltetőjét az illetékes hatóság a hivatkozott jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az adott jogsértőmagatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítsa, illetve annak megfizetését tőle követelje. A Guliba Vendégház rendelkezik dohányzásra kijelölt hellyel, melyről a recepciós a Vendég részére tájékoztatást nyújt.
5. A szobában történő dohányzás esetén a Szolgáltató jogosult 15.000 forint külön takarítási díjat felszámítani a Vendéggel szemben. A Tűzvédelmi utasítás megszegéséből adódó károkat, annak kapcsán felmerülő költségeket a Vendég köteles megtéríteni.
6. Tűz esetén a recepciót kérjük haladéktalanul értesíteni. A Vendégek kötelesek tűz vagy egyéb riasztás esetén a szobákat, illetve a szálláshely közös rendeltetésű tereit az ott elhelyezett tájékoztató szerint a lehető leghamarabb elhagyni.
7. A szobákat és a szálláshely közös használatú eszközeit, berendezési tárgyait közösen használó Vendégek a rendeltetésellenes használat során bekövetkezett károkozásért egyetemlegesen felelnek.
8. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a recepción, és minden szükséges adatot a Guliba Vendégház rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.
9. A Vendég köteles a Guliba Vendégház épületét és annak közvetlen környezetét is a mindennapi rendeltetésének megfelelően, a többi vendég, illetve a vendégekhez érkező látogatók szükségtelen zavarása nélkül használni.

X. A SZOLGÁLTATÓ JOGAI
1. Amennyiben a Vendég az igénybe vett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles (térítésköteles) szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Szolgáltatót követelései biztosítására a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V:törvény szerinti zálogjog illeti meg a Vendégnek azon személyes tulajdontárgyain, amelyeket a szálláshelyre magával vitt.
2. A 13.1 pont szerinti zálogjogra a bérbeadó zálogjogának szabálya kell megfelelően alkalmazni. A Szolgáltató mindaddig, amíg a zálogjoga fennáll, megakadályozhatja a zálogjoggal terhelt vagyontárgyak elszállítását. A személyek minden egyéb korlátozás nélkül elhagyhatják a szálláshelyet.
3. A komplexum területén állandó felügyeletet biztosító recepciós szolgálat jogosult a ki- és belépő Vendégek és látogatói ellenőrzésére, személyazonosságuk megállapítására.

XI. A SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI
1. A Szolgáltató köteles a Vendég által megrendelt, a Szolgáltató által visszaigazolt tartalmú szállás és egyéb szolgáltatások érvényes előírások szerinti teljesítése.

XII. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
1. A Vendég által megadott személyes adatok valódiságáért a Felhasználó felel.
2. A Guliba Vendégház adatkezelésre vonatkozó politikáját a Szolgálatató Guliba Vendégház Adatkezelési tájékoztatója tartalmazza.

XIII. A SZOLGÁLTATÓ KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE
1. A Szolgáltató felelősséget vállal azért a kárért, amelyet a megszálló Vendég dolgainak elveszése, megsérülése vagy megsemmisülése folytán szenved el, abban az esetben, ha a Vendég a Szolgáltató által kijelölt, illetőleg általában erre rendelt helyen, vagy a szobai széfben helyezett el, vagy amelyeket a Szolgáltató olyan alkalmazottjának adott át, akit dolgai átvételére jogosultnak tarthatott.
2. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és Vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy amelyeket a Vendég maga okozott.
3. A Szolgáltató megfelelő tábla kihelyezésével kijelölhet olyan helyeket a komplexum területén, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges Vendéget ért kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
4. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a megőrzésre átvételt kifejezetten megtagadta, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli. Nem felel továbbá a Szolgáltató a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.
5. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szálláshelyen, és minden szükséges adatot a szálláshely rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.
6. A kártérítés mértéke a Ptk. 6:369. § alapján legfeljebb a napi szobaár összegének ötvenszerese.

XIV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
1. A teljesítés helye az a hely, ahol az elszállásoló apartmanház található.
2. Valamennyi az elszállásolási szerződésből eredő vitával kapcsolatban, akár – törvényszéki hatáskör – a Heves Megyei Járásbíróság a kizárólag illetékes.
3. A Szolgáltató és a Vendég közötti jogviszonyra a magyar jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. rendelkezései az irányadók.
A szállás-szolgáltatási szerződés megkötése (visszaigazolás elfogadása) esetén Ön elfogadja, hogy elolvasta és megértette a fenti feltételeket és szabályokat, és egyetért az azokban foglaltakkal. Az ÁSZF a későbbiek során módosulhat, mely módosítást a Szolgáltató a szálláshely honlapján tüntet fel, illetve az érvényes és hatályos ÁSZF-et a szálláshely recepcióján is elhelyezi.

Üdvözlettel:
Guliba Vendégház

Ez a weboldal cookie-kat használ az élmény javítása érdekében. Adatvédelmi irányelvek | Cookie-szabályzat